NHÀ PHÂN PHỐI NỘI THẤT VĂN PHÒNG HÀNG ĐẦU MIỀN BẮC
 

W730 x D790-1105 x H1145-1185 (mm)
4.512.200 (vnđ)
W2000xD1600x750MM
6.715.500 (vnđ)
W2800 x D2400 x H750-1050 (mm)
8.800.000 (vnđ)
W1200 x D1200 x H750 mm
5.306.400 (vnđ)
W2400 x D1200 x H750mm
5.280.000 (vnđ)
W1600 x D700 x H750 mm
3.317.600 (vnđ)
W4500x D1500 x H750 mm
11.192.500 (vnđ)
W2000 x D400 x H2000 mm
7.203.900 (vnđ)
560x570x985-1110mm
1.217.700 (vnđ)
W700 x D810 x H(1155-1210) mm
6.053.300 (vnđ)
Xem toàn bộ sản phẩm
W2400 x D1200 x H750mm
13.189.000 (vnđ)
W2600xD2200xH750
16.281.100 (vnđ)
700x750x1240/1290 mm
6.890.400 (vnđ)
W490xD550xH875mm
778.800 (vnđ)
D:1200x R 400mm x H1250mm
5.483.500 (vnđ)
W560 x D510 x H900-1020 mm
914.100 (vnđ)
W710xD900xH1140-1190mm.
11.646.800 (vnđ)
W4800xD1500xH750mm
20.328.000 (vnđ)
W1800 x D1600 x H750 mm
8.772.500 (vnđ)
Xem toàn bộ sản phẩm


W2600 x D1400 x H750mm
6.899.200 (vnđ)
Rộng 1200 x Sâu 450 x Cao 854 mm
2.693.900 (vnđ)
W2400 x D1200 x H750mm
18.839.700 (vnđ)
Rộng 2800 x Sâu 1200 x Cao 750 mm
5.135.900 (vnđ)
Rộng 3600 x Sâu 450 x Cao 2036 mm
20.189.400 (vnđ)
W2400XD2000XH760MM
18.463.500 (vnđ)
Rộng 1600(600) x Sâu 1200(470) x Cao 750 mm
2.383.700 (vnđ)
W1200 x D560x H750 mm
1.402.500 (vnđ)
W1800 x D900 x H760
8.921.000 (vnđ)
W2400 x D1200 x H760
7.768.200 (vnđ)
Xem toàn bộ sản phẩm
450x480x975
576.400 (vnđ)
450x455x930
488.400 (vnđ)
Ø1600x750
2.906.200 (vnđ)
2400x400x2000
7.922.200 (vnđ)
1400 x 1200 x750
5.517.600 (vnđ)
700x580x(1180-1250) RC=350
8.286.300 (vnđ)
580x570x(1035-1115)
4.053.500 (vnđ)
640x(460-560)x(1170-1270) Rc 320
2.635.600 (vnđ)
740x540x(1190-1280) RC 350
6.586.800 (vnđ)
1200x500x750MM
911.900 (vnđ)
Xem toàn bộ sản phẩm
W580x760x1000mm
2.035.000 (vnđ)
W1200 x D600 x H750 mm
1.705.000 (vnđ)
W600 x D590 x H1003MM
990.000 (vnđ)
W2000xD1800x750MM
8.250.000 (vnđ)
W1600x1400x750mm
4.620.000 (vnđ)
W810xD770xH1250mm
20.900.000 (vnđ)
W1200 x D600 x H750 mm
1.705.000 (vnđ)
W580xD600xH1190mm
1.815.000 (vnđ)
W2400 x D1200 x H750mm
3.025.000 (vnđ)
Xem toàn bộ sản phẩm


W2700 x D2005 x H760 mm
9.903.300 (vnđ)
W1800 X D1800 X H760 (mm)
7.081.800 (vnđ)
456x450x830
402.600 (vnđ)
W500 x D520 x H1100mm
1.815.000 (vnđ)
W1200 x D600 x H750 mm
1.705.000 (vnđ)
W670 x D680-900 x H1050-1130 mm
2.970.000 (vnđ)
Sản phẩm bạn vừa xem